Augusti 2017

Augusti1 Augusti2

Alva fyller år!

Augusti3 Augusti4

Gröna klassen njuter av musik med Lasse.

Augusti5 Augusti6

Kalas för Dennis som fyllt 15 år.

Augusti7 Saga lånar böcker på biblioteket.

Augusti8 Oscar visar upp sitt nystrukna förkläde.

Augusti10

Augusti11

Gröna klassen målar till tittskåpet.

Augusti9 Adam, Nicolai och Oscar skriver dagbok.