Personalen i klass Blå
Läsåret 2020-2021

 AnnikaN  

Annika Nordwall
Specialklasslärare Jessica my

Jessica Wahlberg
Elevassistent

My Vuoristo
Elevassistent