Arbetsplanen för läsåret 2019-2020

Sju specialklasslärare och 16 assistenter är fördelade i klasserna. För att under dagen ytterligare dela upp grupperna (dels pga nivåskillnader, dels pga ämneskombinationer) finns dessutom två timlärare. Kyrkby högstadieskolas slöjdlärare har lektioner med träningsundervisningens elever.

Varje elev har ett individuell plan och även läromedlen är individuellt anpassade. Daglig kontakt med hemmen upprätthålls genom ett kontakthäfte.
Träningsundervisningen ger undervisning i grundskolans alla ämnen anpassat efter elevens nivå.

En del av eleverna har simning och ridning på veckoschemat.

ADL- träning: (anpassning till dagligt liv) ingår som en del av undervisningen för samtliga elever. Till ADL-undervisningen hör t.ex. att göra inköp, åka allmänna fortskaffningsmedel, hygien, påklädning och annat som hör till det vardagliga livet.
Terapier: en del av skolans elever får ergoterapi, fysioterapi eller talterapi
Bild: Vi övar färgerna och grundformerna. Vi använder oss av olika material och tekniker och utvecklar det tredimensionella byggandet. Vi gör besök till konstutställningar och museér.
Syslöjd: Vi bekantar oss med olika textila material. Vi provar på olika tekniker s.s. tillklippning, sömnad, broderi, tygtryck och vävning.
Träslöjd: Vi övar oss i att arbeta med olika verktyg t.ex. hammare och såg. Vi fogar samman trä med lim, träpluggar, spik och skruv. Vi använder trä tillsammans med andra material s.s. papper, tyg och metall.
Hemkunskap: Vi övar måttenheterna och att följa recept. Vi lär känna basvaror och redskap och använder dem i matlagning och bakning.Vi övar bordsskick och tränar ADL.
Musik: Vi övar sång, även med tecken. Vi övar olika rytmer och spelar med enkla instrument.

Engelska: En del av eleverna har även engelska på schemat.