Kyrkby högstadieskola träningsundervisningen

Träningsundervisningen ger undervisning i grundskolans alla ämnen anpassat efter elevens nivå. Träningsundervisningen har detta läsår 22 elever och är indelad i 5 klasser. Elevantalet i klasserna varierar mellan 4-6 elever.

Adress:
Skolvägen 5
AX-22 150 Jomala
Åland, Finland

Tel: +358 18 328725

Epost till personal:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                           (å och ä ersätts av a och ö av o).