Övrig personal
Läsåret 2020-2021

 ChristianH  Lasse

Christian Häger
Vaktmästare

Lasse Fredriksson
Timlärare, musik
   

Gunilla Fagerlund-Urvas
Skolhälsovårdare