Personalen i klass Lila
Läsåret 2020-2021

Mats  johannab

Mats Kavander
Specialklasslärare

Johanna Brådd
Timlärare i förberedande undervisning

angelica  AnnetteN

Angelica Husell
Elevassistent

Annette Nordlund
Elevassistent