Gröna klassen
Läsåret 2020-2021

Anita  
Anita Eriksson
Specialklasslärare
Nora Fredriksson
Elevassistent
lena cynthia

Lena Stjärnfelt
Elevassistent

Cynthia Kemp-Eriksson
Elevassistent