Gröna klassen
Läsåret 2021-2022

Anita  
Anita Eriksson
Specialklasslärare
Nora Fredriksson
Elevassistent
lena  

Lena Stjärnfelt
Elevassistent

Eva-Karin Henriksson
Elevassistent